Natural Life

Privacy statement

Privacy statement cliënten Natural Life

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over het uitgevoerde onderzoek en behandeling.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Anamnese
Om een beeld te krijgen van het ontstaan of voorkomen van de gezondheidsklachten worden veel persoonlijke gegevens gevraagd. Deze worden op papier genoteerd en komen niet in geautomatiseerde bestanden terecht. De persoonlijke gegevens worden achter slot opgeborgen en alleen de therapeut kan deze gegevens raadplegen.

Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst of ziektekostenverzekering, hiervoor wordt een systeem gebruikt om gegevens te anonimiseren.

Derden
Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

Bewaringstermijn
De gegevens worden niet langer bewaard dan wenselijk is, met inachtneming van termijnen die ons op basis van wet- en regelgeving zijn opgelegd.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u heeft verstrekt, met inachtneming van wet- en regelgeving. U kunt een bericht sturen naar info@mynaturallife.nl met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging of verwijdering van de persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Ter beveiliging van uw persoonsgegevens, zijn de volgende maatregelen genomen:

Wijzigingen, vragen en feedback
Regelmatig wordt gecontroleerd of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

Natural Life
Carina Veldhuis
Kampweg 4
9483 TG Zeegse
Mob. 06 40317682
Email: info@mynaturallife.nl