Natural Life

Kinderen leren gezonder eten van elkaar

Kinderen leren gezonder eten van elkaar

kinderen voedselLeeftijdgenoten beïnvloeden elkaar in voedselkeuze (gezond of ongezond) en voedselinname (veel of weinig snoepen). Er is een onderzoek geweest naar het eetgedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd op hun eigen scholen en in een supermarkt

Niet aan te ontsnappen
Op grond van verschillende experimenten kan geconcludeerd worden dat kinderen elkaar inderdaad beïnvloeden, en dat dit ook onbewust kan gaan. Kinderen hebben vaak niet door dat ze het eetgedrag van een ander kopiëren. Zelfs als je ze een dag voor het experiment hebt verteld hoe imitatiegedrag werkt, hebben ze op de dag zelf niet door dat ze dat doen. Het gaat ook enorm snel: als een kind iets te eten of te snoepen pakt, heeft het andere kind, dat van niks wist, een grote kans om binnen vijf seconden ook wat te pakken.

Niet alle kinderen reageren hetzelfde
Sommige kinderen laten zich minder of meer leiden door het gedrag van een leeftijdgenoot dan anderen. In het onderzoek is ontdekt dat kinderen met overgewicht meer dan kinderen met een gezond gewicht de neiging hebben om in gezelschap van iemand die veel eet, zelf ook veel te eten. Kinderen met een gezond gewicht stopten eerder met eten. Ook kinderen met een laag zelfbeeld zijn meer geneigd zich aan te passen aan het eetgedrag van een ander.

Ook invloed op gezonde keuzes
Dat sociale invloed zo sterk werkt, is ook te gebruiken om gezond eetgedrag te bevorderen. Kinderen gaan ook minder eten als een leeftijdgenoot minder eet. En ze zijn ook te beïnvloeden om gezondere producten te kiezen. Er is wel een voorbehoud,  de jongste kinderen  6- tot 8-jarigen lusten niet alles en staan soms huiverig tegenover nieuwe producten. Voor hen is die huiver vaak net wat sterker dan wat een leeftijdsgenoot doet.

Beginnen op school
Onderzoeksresultaten wijzen erop dat het creëren van een gezonde omgeving, waarin goed voorbeeld makkelijk tot goed volgen leidt, zin heeft. En daarmee kan het beste begonnen worden op school – want daar zijn de meeste leeftijdgenoten bij elkaar. Als kinderen opgroeien in een gezin dat ongezond eet en leeft, wordt het lastig om gezond eetgedrag vol te houden. Maar als ze op school dingen doen als zelf groente kweken en proeven, als de meeste kinderen daar een appel eten in de pauze in plaats van roze geglazuurd koeken, dan kunnen er toch andere gewoontes of normen ontstaan. Al zijn het er maar een paar, alle beetjes helpen!

Gerelateerde berichten